CENÍK VÝKONŮ

nehrazených zdravotní pojišťovnou

platný od 1.1.2023

 

Vyšetření na zbrojní průkaz 800 Kč

 

Vyšetření na řidičský průkaz 800 Kč

 

Výpis ze zdr. dokumentace pro potřebu závodní prohlídky-do 10 dnů 400 Kč

 Výpis ze zdr.dokumenace pro potřebu závodní prohlídky-do 24h                                                    500kč

Vyšetření na vlastní žádost pacienta nebo organizace 800 Kč
  • nesmluvní závodní prohlídky u kategorie práce I.
  • profesní prohlídky
  • svářeč, řidiči, elektrikáři, obsluhy speciálních strojů a nástrojů, atd.
  • vyšetření pro zdravotní účely nehrazené z nem. pojištění (plast. kosmetické operace, interupce, vyšetření před lázněmi u samoplátců)
  • prohlídky pro sportovní účely

 

Vyplnění formuláře na umístění do DD, ÚSP a pod formuláře 200 Kč

 

Vystavení zdravotního průkazu 100 Kč

 

Vypracování posudku o bolestném dle nařízení vlády č.276/2015Sb 500 Kč

(cena kalkulována za každou započatou 1 hodinu práce dle náročnosti posudku)

 

Vypracování zprávy o úrazu pro komerční pojišťovnu ZRUŠENO !!!

 

Administrativní výkon 100 Kč

(vystavení náhradního hlášení PN, potvrzení na vlastní žádost žadatele s písemným závěrem lékaře - např. pro ÚP, magistrát, ZP atd.)

 

Aplikace injekce do svalu na vlastní žádost (očkování bez vakcíny) 200 Kč

 kopie dokumentace( 1 strana)                                                                                                      5kč

PŘIPRAVTE SI HOTOVOST PŘESNĚ, DĚKUJEME