PRACOVNÍ A JINÉ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY

V tomto článku se Vám pokusíme jednoduše v bodech přiblížit současnou problematiku provádění pracovnělékařských prohlídek.

Problematika pracovních prohlídek a zdravotních posudků byla značně změněna na podkladě nově schválených právních norem:

 • Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb
 • Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb

 V případě pracovních prohlídek jde především o následující změny:

 • Registrující praktický lékař může posuzovat pouze pracovní pozice zařazené do rizika 1 hodnocení zdravotních rizik z práce. Práce kategorizované do rizika 2 a více musí posuzovat smluvní lékař pracovně lékařských služeb zaměstnavatele.
 • Nadále již nelze zapůjčovat lékařskou dokumentaci – kartu. Lze však požádat o vypracování výpisu z dokumentace či její kopie. Zákonná lhůta je 15 dnů v případě oficiální žádosti zdravotnického zařízení a 30 dnů v případě oprávněné osoby.
 • Úhrada za veškeré pracovně lékařské služby byla komplexně vyňata ze zdravotního pojištění. Veškerá vyšetření a administrativní úkony jsou zpoplatněny.

V případě potřeby jiné zdravotní prohlídky s vystavením posudkového závěru (prohlídky profesní – svářeči, elektrikáři, obsluha tlakových nádob atp., kapitánské zkoušky, pilotní průkazy, potápěči) je třeba znát platnou normu, dle které má být prohlídka provedena, jelikož je tato informace povinnou součástí posudkového závěru.

 

Potřebuji prohlídku pro zaměstnavatele, co mám udělat?

 1. Zjistím kategorii rizika mého pracovního zařazení – většinou zná pracovník BOZP, ev. pravidla pro kategorizaci prací jsou na stránkách SZÚ.
 2. Zajistím si potřebný tiskopis se žádostí o prohlídku a zkontroluji jeho správné vyplnění:
  • Kompletní adresa a IČ zaměstnavatele
  • Typ prohlídky: vstupní, výstupní, periodická, mimořádná, následná
  • Popis druhu vykonávané práce, směnnosti, rizikových faktorů (v případě kategorie rizika 1 nejsou žádné), celkové kategorie rizika
  • Zaměstnavatelem podepsané zmocnění pracovníka převzít posudek.
  • Šablona formuláře k žádosti o prohlídku pracovně lékařské péče: Formulář
 3. Objednám se k prohlídkce na tel. č. 413 034 927. Pokud je kategorie vyšší než 1, je třeba kontaktovat smluvního lékaře pracovně lékařských služeb zaměstnavatele.